Zijpendaalseweg 61, 6814 CD Arnhem
T: 026-355 03 00
info@combitel-teleservice.nl

Dit is het privacybeleid van Combitel Teleservice, gevestigd te 6814 CD Arnhem aan de Zijpendaalseweg 61 (hierna: Combitel Teleservice, www.combitel-teleservice.nl)

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Combitel Teleservice. U dient zich ervan bewust te zijn dat Combitel Teleservice niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Combitel Teleservice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Combitel Teleservice kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Combitel Teleservice, en/of omdat deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Combitel Teleservice verstrekt. Combitel Teleservice kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM COMBITEL TELESERVICE GEGEVENS NODIG HEEFT
Combitel Teleservice verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Combitel Teleservice uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit telefoonservice en secretariŽle dienstverlening.

HOE LANG COMBITEL TELESERVICE GEGEVENS BEWAART
Combitel Teleservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@combitel-teleservice.nl. Combitel Teleservice zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN
Combitel Teleservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Combitel Teleservice
Zijpendaalseweg 61, 6814 CD Arnhem
T. 026-3550300

E. info@combitel-teleservice.nl